Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Извештај за финансиското работење на ЈП Стрежево

Во прилог можете да го погледнете извештајот за финансиското работење на ЈП Стрежево во првото тромесечие за 2017 година како и годишниот извештај за работењето на ЈП Стрежево за 2016 година. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2016 ГОДИНА