Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Закон за водостопанства

pdf dokument

 

Закон за енергетика

pdf dokument

 

 

Закон за јавните претпријатија

pdf dokument

 

Закон за административни службеници

pdf dokument

 

Закон за вработените во јавниот сектор

pdf dokument

 

Закон за работни односи

pdf dokument

 

Закон за спречување на корупција и судирот на интереси

pdf dokument

 

Закон за заштита од вознемирување на работно место

pdf dokument

 

            - Изменување и дополнивање на законот за заштита од вознемирување на работно место

             pdf dokument

 

Општ колективен договор за  јавниот сектор

pdf dokument