Контакт информации

 

 бул.  1 Мај 77 - Битола

 тел.:   +389 47 207-800
              +389 47 207-816

 Факс: +389 47 207-836

 e-mail: strezevo@t.mk

 

Ски - центар "Нижеполе": +389 75 226-196

Комерција: +389 70 207-502

Рибарница "Стрежево": +389 75 403-079

 

Останати информации:

Бесплатен телефонски број за пријавување на дефекти на Детална цевководна мрежа и хидромеханичка опрема на ЈП Стрежево:

 0800 50 555

Назначено лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост: Билјана  Ѓеоргиева

 Контакт телефон: 047-207-874 ; 070 335 201

Заменик лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост: Гоце Дамчевски

Контакт телефон: 047-207-813 ; 078 269 087 

Лице за контакт за посредување со информации од јавен карактер: Марина Димитровска

Контакт телефон: 047-207-860, marina1mk@yahoo.com

Лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно пријавување: Гоце Дамчевски

Контакт телефон: 047-207-874

Лице за контакт од Ски- центар "Нижеполе": Горан Марковски

Контакт телефон :075-226-196

Лице за контакт на Служба за обезбедување : Ице Дамчевски

Контакт телефон:071-235-059

 

  

Останати информации