Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Барање - одговор 2022

Барање - одговор         1

     Барање 1 

     Одговор 1

 

Барање - одговор         2

    Барање 2

    Одговор 2

   2.1 Одговор 2019 УО

   2.2 Одговор 2020 УО

   2.3 Одговор 2021 УО

   2.4 Одговор на барање на податоци од јавен карактер

   2.5 Прилог за УО 1

   2.6 Прилог за УО 2

   2,7 Прилог за НО

   2.8 Прилог за прашање 29

 

Барање - одговор         3

   Барање 3

   Одговор 3

   3.1 Прилог

 

Барање - одговор         4

   Барање 4

   Одговор 4

   Одговор 4.1

   Одговор 4.2

   Одговор 4.3

   Одговор 4.4

   Одговор 4.5

   Одговор 4.6

   Одговор 4.7

   Одговор 4.8

   Одговор 4.9

   Одговор 4.10

   Одговор 4.11

   Одговор 4.12

   Одговор 4.13

   Одговор 4.14

   Одговор 4.15

   Одговор 4.16

   Одговор 4.17

 

Барање - одговор         АСПИ

   Барање АСПИ

   Одговор АСПИ