Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

ЈАВНИ НАБАВКИ

План за јавни набавки за 2024 година:

pdf dokument

 

План за јавни набавки за 2023 година:

pdf dokument

 

План за јавни набавки за 2022 година:

pdf dokument   pdf dokument

                                     (Измена)

 

План за јавни набавки за 2021 година:

pdf dokument

 

План за јавни набавки за 2020 година:

pdf dokument

 

План за јавни набавки за 2019 година:

pdf dokument

 

План за јавни набавки за 2018 година:

pdf dokument

 

ЈП "Стрежево" јавните набавки ги спроведува со објавување на електронскиот систем на следниот линк:

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices

ЈАВНИ ОГЛАСИ 

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИРЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ