Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

sostojba cevkovod front

БРАНА

БРАНА СТРЕЖЕВО

brana strezevo front

Ски центар

СКИ ЦЕНТАР

Ски центар Нижо Поле

Камера Нижополе

КАМЕРА НИЖОПОЛЕ  ВО ЖИВО

Камера ски центар Нижополе

Барање - одговор 2022

Барање - одговор         1

     Барање 1 

     Одговор 1

 

Барање - одговор         2

    Барање 2

    Одговор 2

   2.1 Одговор 2019 УО

   2.2 Одговор 2020 УО

   2.3 Одговор 2021 УО

   2.4 Одговор на барање на податоци од јавен карактер

   2.5 Прилог за УО 1

   2.6 Прилог за УО 2

   2,7 Прилог за НО

   2.8 Прилог за прашање 29

 

Барање - одговор         3

   Барање 3

   Одговор 3

   3.1 Прилог

 

Барање - одговор         4

   Барање 4

   Одговор 4

   Одговор 4.1

   Одговор 4.2

   Одговор 4.3

   Одговор 4.4

   Одговор 4.5

   Одговор 4.6

   Одговор 4.7

   Одговор 4.8

   Одговор 4.9

   Одговор 4.10

   Одговор 4.11

   Одговор 4.12

   Одговор 4.13

   Одговор 4.14

   Одговор 4.15

   Одговор 4.16

   Одговор 4.17

 

Барање - одговор         АСПИ

   Барање АСПИ

   Одговор АСПИ

   

Слајдер долу

 • Брана

  Брана

  Браната Стрежево е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал
 • ДЦМ Систем

  ДЦМ Систем

  Наводнувањето е една од основните намени на хидросистемот Стрежево и е застапено на 20200 ha
 • Хидроцентрали

  Хидроцентрали

  Електро-енергетско искористување на хидропотенцијалот на хидросистемот Стрежево
 • 1
 • 2