Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

sostojba cevkovod front

БРАНА

БРАНА СТРЕЖЕВО

brana strezevo front

Ски центар

СКИ ЦЕНТАР

Ски центар Нижо Поле

Камера Нижополе

КАМЕРА НИЖОПОЛЕ  ВО ЖИВО

Камера ски центар Нижополе

Финансиски планови, Програми за работа, Инвестициони програми

Во прилог можете да го погледнете Финансиските планови, Програмите за работа и  Инвестиционите програми на ЈП Стрежево

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2023 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2023 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2023 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2022 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2022 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2022 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2021 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2021 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2021 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2020 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2020 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2020 година

Слајдер долу

 • Брана

  Брана

  Браната Стрежево е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал
 • ДЦМ Систем

  ДЦМ Систем

  Наводнувањето е една од основните намени на хидросистемот Стрежево и е застапено на 20200 ha
 • Хидроцентрали

  Хидроцентрали

  Електро-енергетско искористување на хидропотенцијалот на хидросистемот Стрежево
 • 1
 • 2