Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

sostojba cevkovod front

БРАНА

БРАНА СТРЕЖЕВО

brana strezevo front

Ски центар

СКИ ЦЕНТАР

Ски центар Нижо Поле

Камера Нижополе

КАМЕРА НИЖОПОЛЕ  ВО ЖИВО

Камера ски центар Нижополе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВОДОКОРИСНИЦИTE

Се известуваат сите водокорисници дека согласно одлуката на Управниот одбор на ЈП “Стрежево”- Битола бр. 02-287/6 од 17.05.2019 година:

 

 1. Договорите за користење на вода со корисници на вода за наводнување да се склучат од 20.05.2019 до 15.06.2019 година.
 2. Корисници на вода за наводнување кои нема да го испочитуваат рокот наведен во чл.1 ќе го плаќаат годишниот надоместок за искористена вода зголемен за 1.000,00 денари-казна.
 3. Сите корисници на вода за наводнување од ХС “Стрежево” кои нема да ги пријават површините и земјоделските култури и нема да склучат договор за наводнување, а самоволно ќе пуштат вода за наводнување, за така наводнатите површини, односно култури, ќе плаќаат за 100% зголемена цена од постоечката.

Слајдер долу

 • Брана

  Брана

  Браната Стрежево е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал
 • ДЦМ Систем

  ДЦМ Систем

  Наводнувањето е една од основните намени на хидросистемот Стрежево и е застапено на 20200 ha
 • Хидроцентрали

  Хидроцентрали

  Електро-енергетско искористување на хидропотенцијалот на хидросистемот Стрежево
 • 1
 • 2