Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Финансиски планови, Програми за работа, Инвестициони програми

Во прилог можете да го погледнете Финансиските планови, Програмите за работа и  Инвестиционите програми на ЈП Стрежево

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2023 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2023 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2023 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2022 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2022 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2022 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2021 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2021 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2021 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2020 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2020 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН на ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА за 2020 година