Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

sostojba cevkovod front

БРАНА

БРАНА СТРЕЖЕВО

brana strezevo front

Ски центар

СКИ ЦЕНТАР

Ски центар Нижо Поле

Камера Нижополе

КАМЕРА НИЖОПОЛЕ  ВО ЖИВО

Камера ски центар Нижополе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВОДОКОРИСНИЦИТЕ

Се известуваат сите водокорисници дека согласно Одлука на Управниот одбор на ЈП "Стрежево" - Битола број 02-332/2 и 02-333/3 од 18.05.2020 година 

 1. Се отпочнува со полнење на цевководите односно со ставање во употреба на системот за наводнување  - мрежата на ден 20.05.2019година, кој ден ќе се смета за старт на сезоната за наводнување 2020година
 2. Сите корисници на на вода за наводнување (правни и физички лица) договорите за користење на вода да ги склучуваат од 20.05.2020 до 01.07.2020 година, секој работен ден од 07 до 18 часот.
 3. Сите корисници на вода да носат Имотен лист и Договор за закуп доколку постои.
 4. За секоја потребна информација, пријавување на потребата за наводнување, како и пријавување на дефекти на мрежата да се користат сл телефонски броеви

                                        - Бесплатен   0800 50 555

                                       - Статичен     047/524-666

                                        - Мобилен      072 306 772

                                     1. Пријавувањето на потребата за наводнување од 07 до 19 часот се врши секој работен ден

                      2. Пријавување на дефект на мрежа во тек на цело денонокие -24 часа во текот на цела недела

  

Слајдер долу

 • Брана

  Брана

  Браната Стрежево е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал
 • ДЦМ Систем

  ДЦМ Систем

  Наводнувањето е една од основните намени на хидросистемот Стрежево и е застапено на 20200 ha
 • Хидроцентрали

  Хидроцентрали

  Електро-енергетско искористување на хидропотенцијалот на хидросистемот Стрежево
 • 1
 • 2