Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Стрежево ја намали цената на пастрмката

Со оглед на исклучително сложениот период во кој се наоѓаме, ЈП "Стрежево" - Битола ја намали цената на пастрмката, одгледувана во сопствените рибници (црвена пастрмка по цена од 260 денари и бела по цена од 240 денари).

„Суштински дел на одговорот на Ковид 19 е осигурување на пристапот до домашни производи - безбедна, хранлива и здрава храна.
Со оваа интервенција на цените сметаме дека ќе дадеме придонес за намалување на отежнатиот пристап до храна како последица на ограничувањата што се наметнаа поради пандемијата" - изјави директорот Методија Граматковски.

Претпријатието и во иднина ќе продолжи да ја надградува методологијата за цените како рационална мерка, со најразлични интервенции, а со цел реално следење на целокупната состојба во интерес на граѓаните.

Рибарницата работи секој работен ден од 08-17 часот, во сабота од 08-14 часот. Печиме риба.

Купувајте македонски производи.