Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Мини колегиум на зафатна градба на река Драгор (Дихово)

По обилните врнежи од дожд и високата температура што придонесе за нагло топење на снегот од Баба Планина, за само неколку часа огромни количини на вода се слеаја во водотеците од сливното подрачје на хидросистемот Стрежево, а особено во реката Драгор.

Вработените од Стрежево воведуваат 24 часовно дежурство и перманентно следење на состојбата.

Се преземаат сите натамошни неопходни мерки за делување во вакви вонредни услови.