Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи

 

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2021 година дел 1(PDF)

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2021 година дел 2(PDF)

 

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2020 година дел 1(PDF)

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2020 година дел 2(PDF)

 

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2019 година дел 1(PDF)

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2019 година дел 2(PDF)

 

Извештај на независниот ревизор за финансиките извештаи за 2018 година дел 1(PDF)

Извештај на независниот ревизор за финансиките извештаи за 2018 година дел2(PDF)

 

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2017 година дел 1 (PDF)

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2017 година дел 2 (PDF)

 

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2016 година дел 1 (PDF)

Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2016 година дел 2(PDF)