Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Рехабилитација на пристапните патишта до Акумулацијата Стрежево

Изминатите денови се изврши рехабилитација на главниот и помошниот пристапен пат до акумулацијата Стрежево. Патот го користат рекреативните риболовци, локалното население, спортисти и вработените од претпријатието.

Дополнително, се отстрануваше ниската вегетација околу главниот пристапен пат и се кастреа гранки и друга дива вегетација со цел непречено движење на граѓаните и возилата и поголема видливост на патот.

„Особен акцент во санацијата се стави на ударните дупки и калливи места кои се тешко проодни. Се работеше на санирање на критичните места каде е оштетена и однесена старата подлога, на делови од патот каде се собира вода и се потешкотија во нормалното движење на граѓаните. Овие активности се доказ за посветеноста на претпријатието за решавање на проблемите на граѓаните и за држење до дадениот збор од наша страна”, потенцираше директорот Методија Граматковски.

„Продолжуваме да ги решаваме посочените проблеми од граѓаните, од доменот на нашето работење", истакна директорот Граматковски.