ЈП Стрежево и неговото значење

brana strezevoЈП Стрежево и неговото значење за градот Битола

На веб страната на ЈП Стрежево ќе можете да најдете повеќе информации за Јавното претпријатие, податоци за реализирани проекти како и тековни проекти кои се реализираат, улогата на деталната цевководна мрежа на ХС Стрежево нејзиното значење за Пелагонија,како и функции на хидросистемот Стрежево...