Добредојдовте на нашата веб-страница на ЈП "Стрежево". На оваа веб страница ќе најдете информации за Јавното претпријатие, односно нејзините хронолошки податоци, и значење за градот Битола и во текот најугозападниот дел на Република Македонија.


Јавно претпријатие Стрежево