Контакт информации

 

бул. 1-ви Мај 77 - Битола

 тел.:    +389 47 207-800
               +389 47 207-816

 Факс: +389 47 207-836

 e-mail: strezevo@t.mk

 

Ски - центар "Нижеполе": +389 75 226-196

Комерција: +389 70 207-502

Рибарница "Стрежево": +389 75 235-962

 

Останати информации:

Бесплатен телефонски број за пријавување на дефекти на Детална цевководна мрежа и хидромеханичка опрема на ЈП Стрежево:

 0800 50 555

Назначено лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост: Дијана Христова

 Контакт телефон: 047-207-874 ; 075-404-567

Заменик лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост: Томе Иванов

Контакт телефон: 047-207-813 ; 075-320-436

Лице за контакт за посредување со информации од јавен карактер: Марина Димитровска

Контакт телефон: 047-207-860, marina1mk@yahoo.com

Лице за контакт од Ски- центар "Нижеполе": Горан Марковски

Контакт телефонт:075-226-196

Лице за контакт на Служба за обезбедување :

Листа на посредници за заштита на вработените на претпријатието од вознемирување на работно место:

  

Останати информации

Контакт форма