„Стрежево" потпиша договор за изградба на фотоволтаична централа од 500kW

Хидросистемот „Стрежево" ќе биде прво Jавно претпријатие основано од Владата кое ќе изгради фотоволтаична централа со сопствени средства во висина од 30.550.233,00 денари, а произведената електрична енергија ќе ја продава на слободниот пазар.
Повеќе: „Стрежево" потпиша договор за изградба на фотоволтаична централа од 500kW

Страница 6 од 53