ЈП „Стрежево“ во 2021, со инвестиции од 50 милиони денари

Изјава на директорот Методија Граматковски до медиумите

Почитувајќи го начелото за отчетно и транспарентно работење, две години со ред, а еве и денес пред Вас презентирам дел од работата на Стрежево во изминатата 2020 година и плановите за тековната 2021 година. Оваа информација која ја испраќаме денес е капиталот со кој излегуваме во јавноста и врз кој граѓаните треба да не вреднуваат.

Повеќе: ЈП „Стрежево“ во 2021, со инвестиции од 50 милиони денари

Известување за новата сезона за рекреативен риболов

Новата сезона за рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Стрежево” официјално започнува на 1 март 2021 година.

Заинтересираните граѓани оваа година повторно ќе имаат можност да вршат рекреативен риболов на една од најатрактивните риболовни води во нашата земја по убедливо најповолни цени од сите рекреативни зони и риболовни ревири.

Повеќе: Известување за новата сезона за рекреативен риболов

Хидросистемот Стрежево подготвено ги дочекува дождовите и снеговите

Акумулацијата Стрежево е подготвена да ги прифати водите од врнежите кои го зафатија регионот деновиве. Дневниот доток во акумулацијата изнесува околу 1,5 милион метри кубни вода или околу 15 m3/sec. Водите се зафаќаат од водотеците на Баба Планина преку Собирниот (Алиментационен) канал и се внесуваат во сливот на река Шемница.

Повеќе: Хидросистемот Стрежево подготвено ги дочекува дождовите и снеговите

Мини колегиум на зафатна градба на река Драгор (Дихово)

По обилните врнежи од дожд и високата температура што придонесе за нагло топење на снегот од Баба Планина, за само неколку часа огромни количини на вода се слеаја во водотеците од сливното подрачје на хидросистемот Стрежево, а особено во реката Драгор.

Повеќе: Мини колегиум на зафатна градба на река Драгор (Дихово)

Страница 10 од 53