Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Извештаи за финансиското работење на ЈП Стрежево

ТЕКОВНА СОСТОЈБА НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА ИЗДАДЕНА ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЕР НА РСМ

 

Во прилог можете да го погледнете извештаите за финансиското работење на ЈП Стрежево:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ВТОРО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2021 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2021 година

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕАЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 год

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, 2019 ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ЧЕТВРТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕАЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 год.

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2018 ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЧЕТВРТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ТРЕТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ВТОРО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕАЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 год.

 ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2017 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2017 ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, БТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2016 ГОДИНА