"Стрежево" спремно ја започна сезоната за наводнување со висок степен на ликвидност и позитивен биланс за 2022 година

Од први јуни ја започнавме сезоната за наводнување на 20.200 хектари земјоделска површина во Пелагонија, а на залиха имаме доволно репроматеријали.

Повеќе: "Стрежево" спремно ја започна сезоната за наводнување со висок степен на ликвидност и позитивен...

„Стрежево" потпиша договор за изградба на фотоволтаична централа од 500kW

Хидросистемот „Стрежево" ќе биде прво Jавно претпријатие основано од Владата кое ќе изгради фотоволтаична централа со сопствени средства во висина од 30.550.233,00 денари, а произведената електрична енергија ќе ја продава на слободниот пазар.
Повеќе: „Стрежево" потпиша договор за изградба на фотоволтаична централа од 500kW

Страница 4 од 42