ЈП "Стрежево" И ЈКП Водовод Битола потпишаа протокол за снабдување со сирова вода

Денес двете претпријатија потпишаа протокол за снабдување со сирова вода со прецизни одредби за регулирање на правата, обврските, како и начинот на постапување на договорните страни.

Со протоколот се уредуваат условите и начинот за снабдување со вода, односите меѓу давателот и корисникот на услугата, со цел достапност до доволно количество квалитетна вода за потребите на граѓаните, во согласност со начелата за одржливо управување со водите за пиење и заштита на човековото здравје.

Повеќе: ЈП "Стрежево" И ЈКП Водовод Битола потпишаа протокол за снабдување со сирова вода

Хидросистемот Стрежево со инвестиција од 20.000.000,00 денари во цевководната мрежа

Сопствени средства ЈП “Стрежево” - Битола инвестира во делот на водостопанската инфраструктура, со единствена цел - реализацијата на сите предвидени проекти на кои што работиме за овозможување зголемување на наводнуваните површини, намалување на загубите од вода, трајно решавање на проблемите со наводнување и создавање на услови за рентабилно земјоделско производство.

Повеќе: Хидросистемот Стрежево со инвестиција од 20.000.000,00 денари во цевководната мрежа

Стрежево работно го прославува денот на трудот

Вработените од Јавното претпријатие "Стрежево" - Битола во интерес на земјоделците, предсезоната за наводнување ја одбележуваат со работни активности на деталната цевководна мрежа.

Повеќе: Стрежево работно го прославува денот на трудот

Стрежево обезбеди доволно вода за земјоделците од Пелагонија

Битолските земјоделци ова лето нема да имаат проблем со наводнувањето на земјоделските површини.

Состојбата на акумулацијата Стрежево е поволна и има доволна количина на вода за правилно, доволно и навремено залевање на земјоделските култури.

Повеќе: Стрежево обезбеди доволно вода за земјоделците од Пелагонија

ЈП Стрежево ги превзема сите мерки за заштита од корона вирусот

Согласно одлуките на Владата за превенција од ширење на Ковид 19, Јавното претпријатие "Стрежево" - Битола се приклучи на иницијативата за спречување на ширењето на вирусот.

Повеќе: ЈП Стрежево ги превзема сите мерки за заштита од корона вирусот

Страница 8 од 39