Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Национален парк "Пелистер"

                 Со цел успешно реализирање на плановите за проширување на скијачкиот центар Нижо Поле, ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Националниот парк "Пелистер" склучија Меморандум за соработка.

Повеќе: Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Национален парк "Пелистер"

Започнува летната сезона на базенот Довлеџик

     Отворениот базен на ЈП „Стрежево“ Битола, кој се наоѓа во месноста  „Довлеџик“, со површина од 7.756 м 2 претставува дел од хидросистемот Стрежево кој е во улога на помошен резервоар за вода, односно компезационен базен каде се задржува вишокот на технолошката вода и по потреба се користи за нормална работа на системот за наводнување. 

Повеќе: Започнува летната сезона на базенот Довлеџик

Пријавени рекордни површини за наводнување

     ЈП "Стрежево" до 12 јуни 2015 година склучуваше договори со заинтересираните корисници на вода за наводнување од хидросистемот. И оваа година продолжи тенденцијата на пораст на пријавените површини.

Повеќе: Пријавени рекордни површини за наводнување

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЈП "Стрежево"– Битола, Ве известува дека крајниот рок за пријавување на површините за наводнување е до

(петок) 12.06.2015 година

Бесплатен телефон за пријава на потреба за вода и дефекти

Тел:  0800 50 555

Страница 34 од 40