Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Финансиски план и инвестициона програма за 2018 година

Во прилог можете да го погледнете финансискиот план и инвестиционата програма  на ЈП Стрежево за 2018 година

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА  ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЗА 2018 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА  НА  ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЗА 2018 година