ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП

На 18.10.2017 година, се изврши порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево во согласност со Годишниот План за заштита и сто­па­ни­су­ва­­ње со рибите во рекреативната зонаАку­му­­лација Стрежево за 2017 година и риболовната основа за оваа риболовна вода со рибен подмладок набавен од регистираниот репроцентар Акватика-Неготино.

 

Повеќе: ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП

Рекреативен риболов на акумулација Стрежево

 

Ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека ЈП Стрежево – Битола на 01.02.2018 година ќе отпочне со издавање на дозволи за вршење на рекреативен риболов за акумулација Стрежево.

 

Страница 1 од 31