Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Склучување договори за наводнување 2016

Рокот за склучување на договори со водокорисниците и пријавување на површини за наводнување е до 16.05.2016 година.

Потребни документи за пријавување:

-       Лична карта за идентификација

-       Имотен лист за ажурирање на податоците (доколку има промена)

За наводнување без договор и неконтролирано пуштање на вода од хидрантите, ЈП"Стрежево"–Битола ќе превземе мерки согласно позитивните законски акти.

P6230002