Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Обновување на возниот парк

      Со цел побрзо, поефикасно и побезбедно извршување на секојдневните активности, ЈПСтрежево почна со реализирање на планот за обновување на возниот парк.

Досега се набавени 19 возила кои значително ја сменија старосната структура  на возниот парк.

      Деновиве се набавени уште 5 нови теренски возила, а се планира  набавка и на  други,  со кои целосно ќе се обнови возниот парк.

vozen park

vozen park1