Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Наводнување

      При чистењето на речното корито на река “Бистричка” од страна на “Битолско Поле”, оштетен е каналот за наводнување 7Ц. За санирање на дефектите пристапивме кон запирање и пренасочување на река “Бистричка” по Алиментациониот канал.

Активностите околу поправката на дефектите ќе започнат веднаш штом ќе се создадат услови за тоа.

image 36713
image 36715
image 36714