Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Изработка на ново турбинско лежиште на ХЕЦ “Стрежево”

Во рамките на активностите за одржување на хидроенергетските централи на ЈП “Стрежево” изработено е ново турбинско лежиште

и негово заливање со бел метал и изработена е обујница од лежиштето за првиот агрегат на ХЕЦ “Стрежево”.

После изработката на лежиштето и после обујницата истите ќе се монтираат на првиот агрегат, кој досега работеше со резервно лежиште.

ostrec pat graesnica kisava hec brana 09.05.06 065