Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Издавање на дозволи за риболов за 2017 година

Ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека ЈП Стрежево Битола ќе отпочне со издавање на сите видови на дозволи  за вршење на риболов на акумулацијата Стрежево од 01.02.2017 година.

Дозволите ќе се издаваат во управната зграда на претпријатието.