Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

ПОСТАВЕНА УРБАНА ОПРЕМА - ЛЕТНИКОВЕЦ

Во близина на селото Лера, од левата страна на главниот пристапен пат до рекреативната зона акумулација Стрежево, концесионерот ЈП "Стрежево" - Битола постави урбана опрема - Летниковец. 
 
Објектот е од јавен интерес, уреден и опремен за спортско-рекреативна намена и е изграден од природни материјали. 
Летниковецот е поставен на рамен терен, има обезбеден пристап на возила, а нуди можност да го користат и лица со посебни потреби.
 

02. 25.04.2019