Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Известување за сите водокорисници

Се известуваат сите водокорисници дека согласно одлуката на Управниот одбор на ЈП “Стрежево”- Битола бр. 02-287/6 од 17.05.2019 година:

  1. Договорите за користење на вода со корисници на вода за наводнување да се склучат од 20.05.2019 до 15.06.2019 година.
  2. Корисници на вода за наводнување кои нема да го испочитуваат рокот наведен во чл.1 ќе го плаќаат годишниот надоместок за искористена вода зголемен за 1.000,00 денари-казна.
  3. Сите корисници на вода за наводнување од ХС “Стрежево” кои нема да ги пријават површините и земјоделските култури и нема да склучат договор за наводнување, а самоволно ќе пуштат вода за наводнување, за така наводнатите површини, односно култури, ќе плаќаат за 100% зголемена цена од постоечката.

 

Објава 23.05.2019 2

Објава 23.05.2019 3