Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Покривки на зафатите на Главниот доводен канал

      Во тек се активности за обновување на диспечерските објекти на зафатите на Главниот доводен канал.  

Во оваа фаза ќе се изврши комплетна замена на покривката на 4 диспечерски објекти.  Објектите се наменети за опремата за регулација на водата. Регулацијата се извршува од главниот диспечерски центар сместен во управната зграда на ЈП Стрежево.

DSC 0980 DSC 0981
DSC 0982