Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Реконструкција на рибни базени

Во рамките на активностите на ЈП “Стрежево”, во тек е реконструкција на постоечките рибни базени за одгледување на стрежевска пастрмка.

Оваа реконструкција се состои од замена на постоечката хидромеханичка опрема и тоа: замена на табласти затворачи на влезовите на базените и клапни на испустите за вода на сите 22 базени, како и замена на дрвени прегради и перфорирани прохромски решетки.

Производството на стрежевска пастрмка, како и нејзината продажба оваа година бележи рекорден пораст.  Целта на оваа реконструкција е зголемување на производството на риба и намалување на загубите на вода во рибникот. 

image 0 02 01 1fe48410f0c89d44762707f32a4c3768f4c67f3a7ee369acf3e92fbd2f9215d0 V image 0 02 01 9f79554503e7fa056f8a85fb18add702ed632776880f16af2ae90944fc40ebe4 V
image 0 02 01 81b3a6698c33f93ff8669061d044d39e79907e83f89bdbdd9e3223e238b9575f V image 0 02 01 605f709be5c3e415193997089a3c5fe655d5c71811e79710fac000ee4b59525f V
ribnik image 0 02 01 fb708d2f9156d0d3f43a9c7cc260bf64c47d1c0a017c96f19b0fca21bbe301c0 V