Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Известување за договори за водоснабдување

Јавното претпријатие Стрежево - Битола (врз основа на Одлуката на Управниот одбор на претпријатието број 02-338/2 од 27.05.2021 година), ги информира заинтересираните граѓани дека договорите за водоснабдување на корисниците (правни и физички лица), се склучуваат во периодот од 27.05.2021 година до 30.07.2021 година, секој работен ден од 07 до 18 часот.

Пријавување на дефекти на мрежата за наводнување може да се врши 24 часа дневно.

Согласно горенаведеното, се замолуваат корисниците да се обратат на бесплатниот број 080050555 или на броевите 047524660 и 072306772.