Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Извештаи за финансиското работење на ЈП Стрежево

Во прилог можете да го погледнете извештаите за финансиското работење на ЈП Стрежево

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕАЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 год

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2019 ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЧЕТВРТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2019 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕАЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 год.

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2018 ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЧЕТВРТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ТРЕТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ВТОРО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2018 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕАЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 год.

 ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2017 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2017 ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, БТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, ПРВО  ТРОМЕСЕЧИЕ 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА, 2016 ГОДИНА