Продолжување со активностите за санација на свлечиштата

     Паралелно со активностите околу наводнувањето, ЈП “Стрежево“ интензивно работи на проектирањето, но и на изведбата на проектите за стабилизирање на свлечиштата на Главниот и Алиментациониот канал.

Повеќе: Продолжување со активностите за санација на свлечиштата

Страница 22 од 32