Рестартирање на содржините на спортско-рекреативниот центар "Довлеџик"

Јавното претпријатие “Стрежево”,во насока на политиката за рестартирање на сите капацитети со кои располага, по подолг период на нефункционирање  успеа да ги стави во функција базенот и ресторан "Довлеџик" кои што се наоѓаат во рекреативниот центар "Довлеџик".

Повеќе: Рестартирање на содржините на спортско-рекреативниот центар "Довлеџик"

Страница 47 од 53