Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Национален парк "Пелистер"

                 Со цел успешно реализирање на плановите за проширување на скијачкиот центар Нижо Поле, ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Националниот парк "Пелистер" склучија Меморандум за соработка.

Повеќе: Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Национален парк "Пелистер"

Започнува летната сезона на базенот Довлеџик

     Отворениот базен на ЈП „Стрежево“ Битола, кој се наоѓа во месноста  „Довлеџик“, со површина од 7.756 м 2 претставува дел од хидросистемот Стрежево кој е во улога на помошен резервоар за вода, односно компезационен базен каде се задржува вишокот на технолошката вода и по потреба се користи за нормална работа на системот за наводнување. 

Повеќе: Започнува летната сезона на базенот Довлеџик

Страница 45 од 53