Стрежево ја намали цената на пастрмката

Со оглед на исклучително сложениот период во кој се наоѓаме, ЈП "Стрежево" - Битола ја намали цената на пастрмката, одгледувана во сопствените рибници (црвена пастрмка по цена од 260 денари и бела по цена од 240 денари).

Повеќе: Стрежево ја намали цената на пастрмката

Хидросистемот “Стрежево” успешно ја заврши сезоната за наводнување

Претпријатието во извонредно сложени услови, оваа година максимално одговорно управуваше со хидротехничките објекти и успеавме да обезбедиме оптимални услуги на корисниците на вода за наводнување на земјоделските површини.
Повеќе: Хидросистемот “Стрежево” успешно ја заврши сезоната за наводнување

„Стрежево“ нема да ја зголеми цената на водата наменета за водоснабдување на население за 2021 година

ЈП „Стрежево“ – Битола согласно Законот за утврдување на цени на водните услуги и ценовникот усвоен од Владата на седмата седница од 29. 09. 2020 година, нема да ја зголеми цената на водата за 2021 година, наменета за водоснабдување на населението.

Повеќе: „Стрежево“ нема да ја зголеми цената на водата наменета за водоснабдување на население за 2021...

Страница 11 од 52