Санација на главниот пристапен пат до акумулацијата во с. Лера

На 26.04.2018 година (четврток) се изврши санација на пристапниот пат до рекреативната зона Акумулација Стрежево од страна на јавното претпријатие Стрежево

Санацијата се изврши со сопствена механизиција.

Повеќе: Санација на главниот пристапен пат до акумулацијата во с. Лера

Порибување на акумулацијата Стрежево со крап

На 18.10.2017 година, се изврши порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево” во согласност со Годишниот План за заштита и сто­па­ни­су­ва­­ње со рибите во рекреативната зона “Аку­му­­лација Стрежево” за 2017 година и риболовната основа за оваа риболовна вода со рибен подмладок набавен од регистираниот репроцентар Акватика-Неготино. 

Повеќе: Порибување на акумулацијата Стрежево со крап

Експресно исчистена дивата депонија од памперси до Стрежевската акумулација

Јавните претпријатија „Стрежево“ и „Комуналец“ го исчситија отпадот од купишта расфрлени памперси во близина на вештачката акумулација „Стрежево“.

Повеќе: Експресно исчистена дивата депонија од памперси до Стрежевската акумулација

Страница 10 од 40