Водата од Стрежевската акумулација и на температури од 40 степени ова лето стигнува до сите водокорисници

И покрај сушата што ги зафати Битола и Пелагонија Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола  во целост ги исполни своите обврски за снабдување на своите корисници со вода и количина која им беше потребна. Во овој момент се испорачува вода за Јавното комунално претпријатие „Водовод“ за снабдување со вода за пиење на граѓаните од општина Битола, општина Новаци и општина Могила. Вода испорачуваме и за најголемиот енергетски комбинат во државата РЕК Битола, и секако водата се испорачува и до последната насадена нива опфатена со хидросистемот во Пелагонија.

Повеќе: Водата од Стрежевската акумулација и на температури од 40 степени ова лето стигнува до сите...

24-ТИ МЕЃУНАРОДЕН КУП “БИТОЛА 2019” ВО СПОРТСКИ РИБОЛОВ НА "АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО”

На 25.08.2019 година се одржа натпреварот во спортски риболов на рекреативната зона “Акумулација Стрежево”. Натпреварот го посетија директорот на ЈП "Стрежево" - Битола - Методија Граматковски и Претседателот на УО - Добри Петровски. Натпреварот е меѓународен со учество на 10 (десет) екипи од нашата земја, Србија и Црна Гора.

Повеќе: 24-ТИ МЕЃУНАРОДЕН КУП “БИТОЛА 2019” ВО СПОРТСКИ РИБОЛОВ НА "АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО”

Зголемена платата на вработените во Јавното претпријатие "Стрежево"

Зголемена платата на вработените во Јавното претпријатие "Стрежево"

Владата на сто четириесет и втората седница одржана на 4 јули 2019 година ја донесе одлуката за давање согласност за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плата на вработените во Јавното претпријатие Стрежево.

Повеќе: Зголемена платата на вработените во Јавното претпријатие "Стрежево"

ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП И ПАСТРМКА

На 28-ми јуни, ЈП "Стрежево" - Битола во близина на браната "Стрежево" и Шахтниот преливник на акумулацијата “Стрежево”, го реализираше порибувањето за 2019 година со сопствени финансиски средства во износ од околу 350.000,00 денари со подмладок од крап (1000 единки) и пастрмка (5000 единки).

Повеќе: ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП И ПАСТРМКА

Интервју на Менде Граматковски директор на ЈП “Стрежево” – Битола за Зелена Берза

„Целта ни е испорака на вода до секоја земјоделска површина во Пелагонискиот регион“

Менде Граматковски првиот човек на ЈП „Стрежево“-Битола во интервју за „Зелена берза“ уверува дека нема простор за загриженост кај земјоделците за снабдување со вода ова лето, бидејќи моментално акомулацијата располага со околу 95 милиони м3 вода што е повеќе од доволно за обезбедување на потребните количини на вода за дел од Битол­с­кото Поле во Пелагонија.

Повеќе: Интервју на Менде Граматковски директор на ЈП “Стрежево” – Битола за Зелена Берза

Страница 5 од 33