Известување за пријавување на дефекти

Поради привремен дефект на бесплатниот телефонски број 0800 50 555, Ве молиме за пријавување на дефекти на деталната цевководна мрежа и хидромеханичка опрема на ЈП "Стрежево" користете ги следниве телефонски броеви:

Повеќе: Известување за пријавување на дефекти

Страница 10 од 29