Известување за пријавување на дефекти

Поради привремен дефект на бесплатниот телефонски број 0800 50 555, Ве молиме за пријавување на дефекти на деталната цевководна мрежа и хидромеханичка опрема на ЈП "Стрежево" користете ги следниве телефонски броеви:

Повеќе: Известување за пријавување на дефекти

Наводнување

      При чистењето на речното корито на река “Бистричка” од страна на “Битолско Поле”, оштетен е каналот за наводнување 7Ц. За санирање на дефектите пристапивме кон запирање и пренасочување на река “Бистричка” по Алиментациониот канал.

Повеќе: Наводнување

Страница 11 од 29