Наводнување

      При чистењето на речното корито на река “Бистричка” од страна на “Битолско Поле”, оштетен е каналот за наводнување 7Ц. За санирање на дефектите пристапивме кон запирање и пренасочување на река “Бистричка” по Алиментациониот канал.

Повеќе: Наводнување

Страница 11 од 29