Порибување на акумулација "Стрежево"

Јавното претпријатие “Стрежево” - Битола согласно Годишниот план за заштита и стопанисување и риболовната основа, изврши порибување, односно збогатување на рибниот фонд на акумулацијата Стрежево со рибен подмладок од крап и автохтона македонска поточна пастрмка кој потекнува од репроцентарот Акватика-Неготино.

Повеќе: Порибување на акумулација "Стрежево"

Страница 13 од 32