ЗК Пелагонија го загрозува работењето на Стрежево

Раководството на Стрежево ќе ги преземе сите законски мерки и нема да дозволи земјоделците и правните лица да се соочат со рестрикции на вода, граѓаните да немаат доволно вода за пиење и да се загрози исплатата на плата на 250-те вработени, и ќе продолжи професионално и успешно да го води Хидросистемот .

 

Повеќе: ЗК Пелагонија го загрозува работењето на Стрежево

Порибување на Aкумулацијата „Стрежево”

Денес министерот, Љупчо Николовски, заедно со директорот на ЈП “Стрежево“ – Битола, Методија Граматковски , учествуваа во порибувањето на водите на акумулацијата Стрежево со 1.000 единки подмладок од крап и 5.000 единки подмладок од пастрмка, како дел од активностите за зачувување и заштита на животната средина, спречување на еколошки проблеми и зачувување на биодиверзитетот,

Повеќе: Порибување на Aкумулацијата „Стрежево”

Страница 4 од 53