Стрежево одбележува 45 години постоење

Најголемиот Хидросистем во државата "Стрежево" е формиран 1978 година.
 
Со реализацијата на Проектот "Стрежево" се подигна квалитетот на севкупното живеење, перманентно присутниот недостаток на вода претставува минато, се обезбеди снабдување со вода за пиење на општините Битола, Могила и Новаци.
Повеќе: Стрежево одбележува 45 години постоење

Стрежево ја изгради првата сопствена фотоволтаична централа

Хидросистемот Стрежево е првото Јавно претпријатие во државата кое со сопствени средства во вредност од околу 30.000.000,00 денари изгради своја фотонапонска електроцентрала на земја со моќност од 500kW, како нова инвестиција, на локација Брана Стрежево.
Повеќе: Стрежево ја изгради првата сопствена фотоволтаична централа

Страница 3 од 53