Рехабилитација на главниот цевковод 4Ц

      Главниот цевковод 4Ц е наменет за водоснабдување на земјоделски површини кои се протегаат од атарот на селата Раштани, Горно Оризари и Крклино на запад, па се до атарот на селата Карамани и Трн на исток, со граница кај река Црна.

Повеќе: Рехабилитација на главниот цевковод 4Ц

Страница 39 од 53