Отстранување на дефект на главен цевковод Г3 (6C)

      На 14.08.2015 година воочен е дефект на главниот цевковод G3(6C) кој поминува низ земјоделските површини од катастарските општини Буково, Крстоар, Кравари, Поешево и Оптичари.

Повеќе: Отстранување на дефект на главен цевковод Г3 (6C)

Стабилизирање на водоснабдувањето

      Со изградбата на алтернативниот канал, кој го бајпасираше свлечиштето на објектот Г0 над село Драгарино, од 06.08.2015 година во 23:00 часот, се врши континуирано зголемување на количината на вода која се транспортира низ каналот.

Повеќе: Стабилизирање на водоснабдувањето

Пуштен алтернативниот канал за водоснабдување

На 06.08.2015 година во 23 часот, се пушти првата количина вода низ алтернативниот канал кој го бајпасираше свлечиштето, со што се премина во фаза на стабилизирање на водоснабдувањето на индустријата и земјоделците. 

Повеќе: Пуштен алтернативниот канал за водоснабдување

Страница 32 од 40