Рехабилитација на главниот цевковод 4Ц

      Главниот цевковод 4Ц е наменет за водоснабдување на земјоделски површини кои се протегаат од атарот на селата Раштани, Горно Оризари и Крклино на запад, па се до атарот на селата Карамани и Трн на исток, со граница кај река Црна.

Повеќе: Рехабилитација на главниот цевковод 4Ц

Биланс од сезоната за наводнување на ЈП “Стрежево”

       Заклучно со 28.09.2015 година заврши овогодинешната сезона за наводнување. После сумирањето на податоците, ЈП “Стрежево” го објави билансот од водостопанската дејност на претпријатието.

Повеќе: Биланс од сезоната за наводнување на ЈП “Стрежево”

Страница 32 од 43