Координативен состанок со Претседатели на Месните Заедници

Земајќи во предвид  дека ЈП "Стрежево"- Битола е една од најтранспарентните јавни институции, во тој контекст денес, 05.06.2015 година се одржа состанок со Претседателите на Месните заедници  кои користат вода за наводнување од ХС Стрежево.

Повеќе: Координативен состанок со Претседатели на Месните Заедници

Известување

ЈП" Стрежево"–Битола Ве известува дека на барање на Сојузот на земјоделци на Македонија, заради актуелната состојба на закаснети насади и посеви, рокот за склучување на договори за наводнување со водокорисниците е пролонгиран, со Одлука бр.02-355/14 од 22.05.2015 година.

Пријавување на површините коишто ќе се наводнуваат е заклучно со 12.06.2015 година.

Потребни документи за пријавување:

-       Лична карта за идентификација

-       Имотен лист за ажурирање на податоците (доколку има промена)

За наводнување без договор и неконтролирано пуштање на вода од хидрантите, ЈП"Стрежево"–Битола ќе превземе мерки согласно позитивните законски акти и сторителите ќе бидат најстрого санкционирани.

Рестартирање на содржините на спортско-рекреативниот центар "Довлеџик"

Јавното претпријатие “Стрежево”,во насока на политиката за рестартирање на сите капацитети со кои располага, по подолг период на нефункционирање  успеа да ги стави во функција базенот и ресторан "Довлеџик" кои што се наоѓаат во рекреативниот центар "Довлеџик".

Повеќе: Рестартирање на содржините на спортско-рекреативниот центар "Довлеџик"

Страница 35 од 40