Стабилизирање на водоснабдувањето

      Со изградбата на алтернативниот канал, кој го бајпасираше свлечиштето на објектот Г0 над село Драгарино, од 06.08.2015 година во 23:00 часот, се врши континуирано зголемување на количината на вода која се транспортира низ каналот.

Повеќе: Стабилизирање на водоснабдувањето

Пуштен алтернативниот канал за водоснабдување

На 06.08.2015 година во 23 часот, се пушти првата количина вода низ алтернативниот канал кој го бајпасираше свлечиштето, со што се премина во фаза на стабилизирање на водоснабдувањето на индустријата и земјоделците. 

Повеќе: Пуштен алтернативниот канал за водоснабдување

Нормализирање на протокот на вода за корисниците

      За нормализирање  на протокот на вода за корисниците, кој беше отежнат поради  проширување на свлечиштето на објектот „Г-0“, дежурни екипи на РЕК-Битола, Стрежево и многу други подизведувачи  за викендов работеа на алтернативен канал, со цел да се заобиколи постоечкото свлечиште.
      Работите се изведуваа  по зацртаната динамика, а се работеше деноноќно.
 11119974 699030223563624 497490762 n  11801896 699030096896970 1388606704 n 11801955 699030230230290 350547095 n
 11805807 699030116896968 1259622339 n  11823879 699030146896965 1389404687 n  11830066 699030090230304 1800806754 n
 11119974 699030223563624 497490762 n  11830647 699030050230308 247125544 n  11830681 699030213563625 2128143330 n
 11846137 699030046896975 2014177599 n  11846148 699030133563633 200775744 n  11846176 699030076896972 2083330846 n
11846384 699030150230298 715989301 n 11853837 699030120230301 2018964858 n 11854094 699030126896967 298703765 n
     

Состојба на системот за водоснабдување

Со оглед на подолгиот период на почетокот на годината кој изобилуваше со големи количини на врнежи, настанаа големи промени на почвата и земјиштето околу каналите и цевководната мрежа со кои се врши водоснабдување.

Повеќе: Состојба на системот за водоснабдување

Страница 35 од 43