Нормализирање на протокот на вода за корисниците

      За нормализирање  на протокот на вода за корисниците, кој беше отежнат поради  проширување на свлечиштето на објектот „Г-0“, дежурни екипи на РЕК-Битола, Стрежево и многу други подизведувачи  за викендов работеа на алтернативен канал, со цел да се заобиколи постоечкото свлечиште.
      Работите се изведуваа  по зацртаната динамика, а се работеше деноноќно.
 11119974 699030223563624 497490762 n  11801896 699030096896970 1388606704 n 11801955 699030230230290 350547095 n
 11805807 699030116896968 1259622339 n  11823879 699030146896965 1389404687 n  11830066 699030090230304 1800806754 n
 11119974 699030223563624 497490762 n  11830647 699030050230308 247125544 n  11830681 699030213563625 2128143330 n
 11846137 699030046896975 2014177599 n  11846148 699030133563633 200775744 n  11846176 699030076896972 2083330846 n
11846384 699030150230298 715989301 n 11853837 699030120230301 2018964858 n 11854094 699030126896967 298703765 n
     

Состојба на системот за водоснабдување

Со оглед на подолгиот период на почетокот на годината кој изобилуваше со големи количини на врнежи, настанаа големи промени на почвата и земјиштето околу каналите и цевководната мрежа со кои се врши водоснабдување.

Повеќе: Состојба на системот за водоснабдување

Испитување и студија за ревитализација на хидроелектраните, електроенергетските постројки и системот за управување

     Хидросистемот Стрежево е во експлоатација повеќе од 30 години. Водата се дистрибуира до корисниците преку главниот доводен канал од кој водат магистрални цевоводи и детална мрежа до површините за наводнување.

Повеќе: Испитување и студија за ревитализација на хидроелектраните, електроенергетските постројки и...

Страница 33 од 40