Продолжување со активностите за санација на свлечиштата

     Паралелно со активностите околу наводнувањето, ЈП “Стрежево“ интензивно работи на проектирањето, но и на изведбата на проектите за стабилизирање на свлечиштата на Главниот и Алиментациониот канал.

Повеќе: Продолжување со активностите за санација на свлечиштата

20-ти Меѓународен куп во спортски риболов

     Здружението на спортски риболовци  “Црна Река”- Битола во соработка со ЈП”Стрежево”-Битола, концесионер на рекреативната зона “Акумулација Стрежево” , на 13.09.2015 година го одржаа традиционалниот 20-ти Меѓународен куп во спортски риболов, кој од пред девет години е посветен на прерано починатиот риболовец од Битола, Христо Пандиловски – Мачорот.

Повеќе: 20-ти Меѓународен куп во спортски риболов

Страница 33 од 43