Генерален ремонт на хидраулична инсталација на десен затворач на бучница на брана

На почетокот на месец Март 2015 година се изврши генерален ремонт на двата затворачи на бучница на брана.

Повеќе: Генерален ремонт на хидраулична инсталација на десен затворач на бучница на брана

Свлечиште - Главен доводен канал

Како последица на поројните врнежи кои ја зафатија Пелагонија се појавија повеќе свлечишта по трасата на Главниот доводен канал. 

Новопојавеното свлечиште во зоната на зафатната градба Г0 на главниот доводен канал за РЕК Битола, се манифестира со пукнатини и локални слегнувања на теренот што доведе до појава на пукнатини во армиранобетонската конструкција.

Повеќе: Свлечиште - Главен доводен канал

Ски центар Нижо Поле

Работно време на Ски центарот „Нижо Поле“:

  • работни денови: 09:00-15:00 часот
  • викенд: 09:00-15:30 часот

Дневни и сезонски карти:

  • дневна карта за возрасни 300 денари
  • дневна карта за деца до 14 год. 200 денари
  •  сезонска карта за возрасни 3000 денари
  • сезонска карта за деца до 14 год. 2000 денари
Ски центар Нижополе 03 04
05 06 07
08 12 13
16 17 18

Страница 33 од 33